reformáció

A Biblia évszázada

SZENTÍRÁS-FORDÍTÁSOK A REFORMÁCIÓ KORÁBÓL
Cserbik János - Tonhaizer Tibor: A Biblia évszázada

Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája.

Sok viszontagsággal teli történet a Biblia-fordítások históriája. Ha Dante egykor azt írhatta magáról a Szentírásról, hogy sokan „Nem gondolják meg, mennyi vérrel ázva hullt földre magva”, a fordítások küzdelmes sorsáról is hasonlóképpen fogalmazhatunk. Jó, hogy ezt a történetet most Magyarországon is megörökíti, és fiatalok vagy idősek, a Bibliát még nem ismerők vagy éppen naponta olvasók kezébe adhatja egy kiadvány. Örülhetünk e hézagpótló könyv megjelenésének, amelyet képek sokasága tesz szemléletessé. A Biblia örök – történelmének legparányibb részlete is valamiképpen az örökkévalóság pecsétjét viseli magán. Hála és tisztelet a Szentírás fordítóinak, kiadóinak, és szenvedéssel teli küzdelmük megörökítőinek.

Dr. Reisinger János
irodalomtörténész

A könyv honlapunkon elérhető fejezetei:

A Biblia felfedezése
A reformátori küldetés – A reformáció előzményei – A reformátorok szolgálatának igazi értéke és alapja – A Szentírás Isten beszéde
A Biblia keletkezése és elterjedése
Az evangélium elterjedése – A Bibliafordítások keletkezése – A középkori egyház viszonyulása a Bibliához – A könyvnyomtatás szerepe
John Wyclif, az evangélium doktora
A „reformáció hajnalcsillaga” – Történelmi háttér: 100 éves háború, Watt Tyler mozgalma – A wyclifi Bibliafordítás hatása
Márton testvér Bibliája
Wulfia gót fordítása és a valdensek tevékenysége – Luther 95 pontja – A Wartburgi látszatfogság gyümölcse: a Luther-Biblia – A fordítás alapelvei
William Tyndale, „az angol Biblia atyja”
Tyndale az „angol Luther” – Tyndale száműzetése, fordítói és irodalmi munkássága – Tyndale imájának és óhajának teljesülése
Pierre-Robert Olivétan
Lefèvre, a francia reformáció előfutára – Olivétan a francia protestáns Biblia atyja – A valdensek Bibliája – A genfi Biblia
Károlyi Gáspár, az „istenes vén ember”
Károlyi fiatalkori tanulmányai, Melanchton szerepe – A fordítás körülményei – Vizsoly lett a központ Gönc helyett – A Károlyi Biblia jelentősége

Cserbik János lelkész, pedagógus. Tanulmányait a Sola Scriptura Lelkészképző Főiskolán és a Károli Gáspár Református Egyetemen végezte (1997, 2004). Európa számos nevezetes egyháztörténeti helyszínét bejárva – Erfurttól Ferraráig, Slimbridge-től Vilvoordén át Vizsolyig – gyűlt össze az a képi, írásos és élményanyag, amely e könyv szerkesztésére ösztönözte. Írásai a talán legismertebb, Luther nevéhez fűződő német Szentírás-fordítás, valamint a francia anyanyelvű változat megjelenésének és elterjedésének korabeli eseményeiről adnak képet.

Dr. Tonhaizer Tibor történész, főiskolai tanár. A Debreceni Egyetem történelem-filozófia szakán végzett (1999), majd szerzett tudományos (PhD) fokozatot (2002). Egyháztörténet tudománykörben rendszeresen publikál, számos cikke és tanulmánya olvasható elismert hazai szaklapokban, folyóiratokban; egyház- és vallástörténet, valamint filozófiatörténet témában négy könyve jelent meg. E kötetben társszerzőként az angol és a magyar anyanyelvű Biblia-fordítások megszületésének történetét dolgozta fel.

Beszerezhető: BIK Könyvkiadó
Kapcsolódó anyagok