reformáció

Hírek a reformáció korából

Alkalmanként "korabeli" cikkek közlésével segítünk áttekinteni a reformáció folyamatát a gyökerektől az utóhatásokig.

1396.11.25
Nem sikerült győzni a Balkánon
Ellentmondásos beszámolók a Zsigmond magyar király vezette keresztes sereget ért megsemmisítő vereségről
1395.03.29
Üres az Egyház
Legalábbis papíron, jogilag, köszönhetően a szembenálló felek kölcsönös kiközösítéseinek
1391.08.30
Ezért hatékony a szószékről politizálni
Nem maradt eredmény nélkül a szószékekről elhangzó zsidóellenes uszítás
1384.12.31
Meghalt a Róma által főeretneknek tartott Wiclif
A támadások ellenére nem kellett erőszakos halállal távoznia, munkáját befejezhette
1384.10.08
Wiclif Bartolomeo Prignano-hoz (Orbán pápához) írt leveléből
A Rómába idézett Wiclif betegsége miatt nem tudott elutazni
1383.08.14
Botrány Utrechtben – a szókimondó diakónus esete a nős papokkal
És a püspök lépése az egyházon belüli erkölcstelenség kritikájára
1383.04.16
Angol Bibliát az angoloknak!
Teljesült Wiclif fogadalma: nem hal meg addig, míg be nem fejezi művét
1382.12.18
Egy középkori „magánegyetem”
Egyetemi tanári állásától megfosztva Wiclif lelkészképzésbe kezdett a parókián
1380.03.11
Angol anyanyelvű Biblia születik
Egyedül így válhat nyilvánvalóvá az egyház helytelen tanítása és vallásgyakorlata – vallja Wiclif
1379.11.28
Wiclif támogatók nélkül marad
Az ősegyház hitére hivatkozva elutasította a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé való csodálatos átlényegülésének egyházi hagyományát
1378.10.04
Francia – olasz pápai megmérkőzés Rómában
A vesztes a kereszténység, de ki nyer?
Újabb szakadás XI. Gergely halála után
1377.08.14
Könyvnyomtatás Európától keletre
Elkészült az első fémöntvény betűkkel nyomott könyv
1377.05.22
John Wiclif „eretneksége”
Elítélte a pápa az oxfordi teológia professzort: 19 tételt utasított vissza "A világi uralom" című írásából
1377.05.09
Az ősegyház, mint példakép
Rövid helyzetértékelés
1377.04.28
Riport: Egyházi válságról, pénzügyekről – őszintén
A pápa kényszerű francia tartózkodásának következményei
1377.04.12
Keresné-e királyok szövetségét ma Jézus az evangélium hirdetéséhez?
Wiclif keményen elítéli a pápai tekintélyt, mint az eredeti keresztény tanítással ellentétes gyakorlatot
1377.01.19
Miért költözik a pápa Rómába?
Az utca embere megosztott, ha arról kérdezzük, a város javát szolgálja-e majd a pápa visszatérése
1374.07.19
A pokolban fejjel lefelé?
A "hármak" (Dante, Boccaccio, Petrarca) és az egyház
1366.08.21
Ingyen kegyelem - drága hit?
Ötször annyi adó Rómának, mint a királynak
1363.05.17
Ingyen van, de pénzért adják
Pénz, ami eltörli a bűnt
1360.11.04
Cseh csoda - a legveszélyesebb tiltott könyv jelent meg cseh nyelven
"Ezeket a személyeket üldözni kell..., és szigorúan meg kell büntetni azokat is, akik az ilyeneknek menedéket nyújtanak."
1349.10.13
A fekete halál és a vallási babonaság csatája
A pestis és az önostorozó menetek, a flagellánsok
1343.01.27
Újabb portéka a mennyei kereskedésben
Krisztus érdemeinek kincstárát is az egyház kezeli


Idézetek forrásai:
1377.04.28 - Szántó Konrád: A katolikus egyház története II. kötet
1377.05.09 - A kereszténység krónikája