reformáció

John Wiclif „eretneksége”

1377.05.22

Lord Lancester vette védelmébe és helyeztette háziőrizetbe Wiclifet, miután William Courtnay londoni püspök 1377 februárjában meghallgatásra idézte be.

Csak néhány hónapot kellett várni, mire május 22-én XI. Gergely pápa ítélte el az oxfordi teológia professzort, 19 tételt utasítva vissza a De Civii Dominio (A világi uralom) című írásából. Legkényesebb sorait kétségkívül az apostoli utódlásról, valamint az Egyház világi és lelki hatalmi igényeiről fogalmazta meg Wiclif.

Lássunk néhányat vitatott állításaiból:

1. Ha az egész emberi nem összegyülekezik, Krisztust kivéve, nincs hatalma egyszerűen elrendelni, hogy Péter és egész neme politikailag uralja a földet.
3. Az emberiség okiratai, amelyeket egykor kitalált a szakadatlan örökségi jogról, lehetetlenek.
6. Ha van Isten, a világi uraságok törvényesen és méltán elvehetik a vagyont a kötelességét elmulasztó Egyháztól!
8. Tudjuk, hogy nem lehetséges, hogy Krisztus helytartója csupán a bullái erejével, vagy azokkal, de a saját és Kollégiuma akaratával és egyetértésével valakit alkalmassá vagy alkalmatlanná tegyen az uralkodásra.
12. Krisztus nem adott példát tanítványainak olyan hatalomra, amely az alávetettek kiközösítésére jogosít, főként a világi javak tagadása miatt, hanem ellenkezőleg.
14. Nem lehetséges Isten abszolút hatalma folytán, hogy ha a pápa vagy más valaki megígéri, hogy ő valamilyen módon feloldoz vagy megköt, magával ezzel fel is oldoz és meg is köt.
19. Egyházi személyt, sőt a római pápát, az alávetettek és a világiak is törvényesen megfeddhetik, sőt be is vádolhatják.

Róma korábban többször is az „eretnek” tanító megállítására szólította fel az angol királyt – az egész országot kiközösítéssel fenyegetve. Bár fogy a levegő a szókimondó professzor körül, egy csendes plébániára visszavonulva talán még menedéket találhat.

John Wiclif
XI. Gergely pápa
Kapcsolódó anyagok