reformáció

Meghalt a Róma által főeretneknek tartott Wiclif

1384.12.31
Lutterworth temploma belülről

Amennyire népszerű volt Wiclif Bibliája Angliában a laikusok körében, annyi gondot okozott az uralkodó és a római egyház számára. A megjelenést követően igen hamar hadjárat indult ellene. A hatalom mindent elkövetett, hogy az összes létező példányt elkobozza és megsemmisítse. A Rómához hű teológusok kritikai műveket jelentettek meg ellene, és az egyház még azt is elérte, hogy Európa-szerte szigorú vallásügyi törvényeket fogadjanak el. Hívei szerint Isten óvó kegyelme és féltő szeretete mutatkozott meg abban, hogy a támadások ellenére Wiclifnek nem kellett erőszakos halállal távoznia az élők sorából, és munkáját befejezhette.

John Wiclif 1384 szilveszterén, vidéki plébániáján, az Oxford mellet Lutterworthban halt meg.

Lutterworth temploma
Kapcsolódó anyagok