reformáció

Újabb portéka a mennyei kereskedésben

1343.01.27

Megjelent VI. Kelemen pápa "Unigenitus Dei Filius" kezdetű jubileumi bullája. Az elmúlt évben megválasztott egyházfő máris elrendelte: ne száz, hanem ötven évente legyen jubileumi év, teljes búcsúval - a tisztítótűzben töltendő büntetés elengedésével.

a purgatórium
Központi alap létesült a bűnösök kiváltására

Krisztus érdemeinek kincstárát is az egyház kezeli - szól a viszonylag újnak mondható (állítólag a 13. századtól dolgoznak rajta) egyházi tanítás.

"Ismeretes, hogy Ő a kereszt oltárán ártatlanul feláldozva nemcsak néhány csepp vért hullatott..., hanem bőséges kiáradással ontotta... Ezért tehát, hogy sem haszontalanná, sem hiábavalóvá, sem fölöslegessé ne váljék ez az oly nagy vérveszteséggel járó szánalom, hatalmas kincstárat szerzett a küzdő Egyház számára...
Ezt a kincstárat pedig rábízta Szent Péterre, a mennyei kulcsárra és az ő utódaira, akik a földön helyettesei, hogy azt a hívők között üdvösen osszák szét. Ezenkívül kegyes és ésszerű okokból irgalmasan juttassanak belőle az igaz bűnbánóknak és a bűnbevallóknak a bűnökért kijáró ideig tartó büntetés olykor teljes, olykor részleges elengedése végett...

a pápaság emblémája
A hatalom kulcsai

Tudjuk e felhalmozott kincsről, hogy a Boldogságos Istenanya és minden kiválasztott érdemei is belesegítenek az első igaztól egészen a legutolsóig. Nem kell félni semmilyen szempontból, hogy megsemmisül, vagy kisebbedik, mert egyrészt Krisztus végtelen érdemeiből él, másfelől minél többet alkalmaznak belőle a megigazulásra, annál inkább nő az érdemeknek a mennyisége."

Kapcsolódó anyagok