reformáció

Az ősegyház, mint példakép

1377.05.09

Wiclif felfogása szerint a hit kizárólagos alapja a Szentírás. Az egyház megújulásának mércéje Jézus, az apostolok és az ősegyház, mint példakép követése. Az irgalmasság erénye (Máté 25,35) mellett Krisztus szegénységét, alázatát és türelemmel viselt szenvedését állítja előtérbe. Kora mohó, uralkodásra törő és az erőszaktól sem visszariadó egyházának nem sok köze van mindezen erényekhez. E fonákságok csak egyfajta radikális beavatkozás nyomán tűnhetnek el, ez: a világi hatalom megvonása az egyháztól.

Nagy Konstantin
Nagy Konstantin
Kapcsolódó anyagok