reformáció

Wiclif Bartolomeo Prignano-hoz (Orbán pápához) írt leveléből

1384.10.08

A pápa által Rómába idézett John Wiclif betegsége miatt nem tudott elutazni, ezért egy rövid levélben fejtette ki nézeteit. Néhány részlet az írásból:

Wiclif

„Végtelenül örülök, hogy minden ember előtt, de különösen Róma püspöke előtt bizonyságot tehetek hitemről; s mivel azt józannak és igaznak tartom, feltételezem, hogy õ azt a legnagyobb készséggel jóvá fogja hagyni, ha pedig tévedés, helyesbíti. Mindenekelőtt hiszem, hogy Krisztus evangéliuma azonos Isten teljes törvényével… Hiszem és vallom, hogy Róma püspökét, mivel õ Krisztus helytartója itt a földön, mindenkinél jobban köti az evangéliumban foglalt törvény. Krisztus tanítványai között a nagyság nem a világi méltóságban vagy a dicsőségben állt, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében… Krisztus földi élete idején nagyon szegény volt. Megvetett és elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget... A hívő ember csak annyiban követheti a pápát vagy bármelyik szentet, amennyiben azok az Úr Jézus Krisztust követik… A pápának minden földi hatalmat és uralmat a világi hatalmakra kell hagynia, és hatékonyan kell erre befolyásolnia és intenie az egész papságot, mert Krisztus és apostolai is így tettek. Ezért, ha e dolgok bármelyikében hibáztam, a legalázatosabban alávetem magam a büntetésnek, még a halálnak is, ha a szükség úgy kívánja… Imádkozzunk Istenhez, indítsa arra pápánkat, VI. Orbánt, hogy – miként kezdetben tette –, úgy éljen és cselekedjen papságával együtt, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy hatékony tanításuk nyomán mások is híven ugyanezt tehessék.”

VI. Orbán sírja
VI. Orbán sírja: Péter két kulcsot ad Orbán pápának
Kapcsolódó anyagok