reformáció

Károlyi Gáspár, az „istenes vén ember” (3/4)

„JOBBÍTHASSAM MEG AZ MI FORDÍTÁSUNKAT”

A fordítók az eredeti bibliai nyelvekből dolgoztak, és a hatalmas munka 1588 őszére elkészült. A bátor vállalkozóknak ekkor egy új problémával kellett szembenézniük: hol lehetne kinyomtatni ezt a terjedelmes anyagot?

Károlyi kéziratos fordításának részlete
Károlyi kéziratos fordításának részlete (Károlyi Gáspár Múzeum, Gönc)

Először Bártfán próbálkoztak, de az ottani nyomdász, Gutgesell Dávid nem merte vállalni a Károlyi-féle Biblia kiadását. Nincs okunk meglepődni ezen, hiszen a hatalom csaknem minden esetben teljes szigorral lépett fel az „eretnekséget” terjesztő, renitens nyomdákkal szemben. Ezt követően esett a választás Vizsolyra, ahol eredetileg nem volt nyomda, de főúri támogatással kifejezetten ebből a célból létesítettek itt egy úgynevezett vándornyomdát.

Vizsoly egyébként roppant kedvező fekvésű településnek számított akkoriban, hiszen Boldogkő és Regéc váraitól fedezve jóval nagyobb biztonságot nyújtott, lehetőséget adva a háborítás nélküli tevékenységre, mint a hozzá közel eső, nyílt fekvésű Gönc. Önmagában véve azonban még ez a védelem sem lett volna elégséges Rákóczi határozott fellépése nélkül, hiszen egy későbbi feljelentés nyomán Ernő főherceg a vizsolyi nyomda elkobzását, nyomdásza elfogását és letartóztatását is parancsba adta.

Kilátás Vizsoly irányába
Kilátás Vizsoly irányába Boldogkő várának kapujából
A vizsolyi nyomda épülete
A templommal szembeni épület, amelynek helyén annak idején a nyomda állt

A vizsolyi nyomtatást az is indokolja, hogy Göncön nem volt alkalmas épület egy minden igénynek megfelelő nyomda kialakítására, illetve a személyzet elszállásolására. Vizsolyban ugyanakkor üresen állt Rákóczi Zsigmond udvarháza, ahol helyet kaphatott a tipográfia, sőt a vezető nyomdász, Mantskovit Bálint is, a segédeivel együtt. Hogy mennyire volt helyigényes a nyomda, azt jól mutatják az utólagos tényfeltáró kutatások: a Biblia-kiadáson négy sajtóval és négy szedővel dolgoztak, a tetemes mennyiségű lengyel és német papírt pedig Lengyelországban vásárolták hozzá. Mantskovit lengyel származású nyomdász volt, aki feltehetőleg 1573 elején érkezett Semptére, Bornemisza Péter nyomdájába. A leírások szerint református hitű volt, ami nem számított gyakorinak a köztudottan katolikuspárti lengyel nép körében. Igen valószínű, hogy hitéért és vallásos meggyőződéséért kellett elhagynia hazáját. Ez az emigráció azonban végül Isten műve építésének igen nagy áldására szolgált.

A korabeli nyomógép mai másolata
A korabeli nyomógép mai másolata

Mantskovit Semptén igen jól kamatoztatta a hazájában szerzett szakmai tudását, és a magyar nyelv ismeretében is komoly jártasságra tett szert. Néhány esztendővel később már Detrekőn munkálkodott, majd kalandos úton, Károlyiék hívására került Vizsolyba. Az említett udvarház épületében 1589. február 18-án kezdődhetett el az érdemi munka, amely Isten kegyelme révén serényen és zavartalanul folyt mintegy másfél esztendőn keresztül, 1590. július 20-ig.

Bőven akadt feladatuk a nyomdászoknak, hiszen a számok, illetve adatok ismeretében bízvást állíthatjuk, hogy Mantskovit és munkatársai e másfél esztendő alatt európai szinten is nagy teljesítményt vittek végbe. A Biblia terjedelme 2412 oldal lett, a betűk száma oldalanként 1850, tehát összesen körülbelül négy és fél millió betűt kellett a nyomdászoknak a szedőfába elhelyezni, illetve négy szedőnek naponta tízezer betűt a mintegy 450 munkanap alatt.

A cikk még nem ért véget, folytatás itt: Károlyi Gáspár, az „istenes vén ember” (4/4)
Beszerezhető: BIK Könyvkiadó
Kapcsolódó anyagok